CITO I-V, CITO A-E en inspectienormen

Sinds de aansluiting van Ultimview op ParnasSys zijn er altijd veel vragen bij ons binnengekomen over waar de kleuren in de kwaliteit van opbrengsten dashboards nu op gebaseerd zijn. In ParnasSys zag men dan dat het gemiddelde voor een bepaalde toets groen was, terwijl deze toets in Ultimview op oranje stond. Om dit op te lossen is er voor gekozen om per 7 augustus de huidige normering met extra waarschuwingsnormen te laten vallen en volledig over te stappen op de alom bekende normeringen van het CITO en van de Inspectie, zodat elke bezoeker eenvoudig kan nazoeken wat de achterliggende normeringen zijn.

Bij het dashboard 'Kwaliteit van opbrengsten' is er een keuze mogelijkheid toegevoegd voor welke normering getoond moet worden. Dit levert bijvoorbeeld het volgende plaatje op:

Bij het dashboard 'Kwaliteit van opbrengsten bovenschools' wordt alleen de inspectienormering getoond. Hierdoor is direct zichtbaar of een bepaalde school voor een bepaald meetmoment onder of boven de inspectienorm zit. Dit is te zien in het volgende voorbeeld: