Nieuw dashboard in Ultimview genaamd groeitelling!

Vanaf heden is er een nieuw dashboard beschikbaar in Ultimview genaamd ‘Groeitelling’. Het dashboard geeft weer of uw bestuur recht heeft op aanvullende bekostiging op basis van het aantal leerlingen. De regelgeving die hier achter schuil gaat is vastgelegd in de wet op het primair onderwijs 'Besluit bekostiging', artikel 29 & 30. Voor extra achtergrond informatie kunt u de PDFdownloaden.

In het dashboard wordt per maand weergegeven of u wel of niet recht heeft op groeitelling of bijzondere groeitelling. De grafiek ‘Peildatum groeidrempel’ geeft weer waar de initiële groeidrempel voor het geselecteerde schooljaar op gebaseerd is. De groeidrempel wordt berekend door het aantal leerlingen (op bestuursniveau) op 1 oktober van het vorige schooljaar te nemen en hier 3% + 13 erbij op te tellen.

Met het schooljaar filter boven in het dashboard kunt u aangeven voor welk schooljaar u de gegevens wilt weergeven.

De tabel in het dashboard toont een overzicht van de gegevens uit de grafiek ‘Groeitelling per maand’. In de tabel worden de groeitelling detailgegevens per 1e van de maand voor het geselecteerde schooljaar weergegeven. Deze gegevens kunt u ook exporteren naar Excel door op de ‘export’ knop te klikken.

Wilt u graag meer informatie hebben over hoe het dashboard precies werkt klik dan op de knop ‘uitleg’ rechts op de pagina, dan krijgt u een rondleiding door het dashboard. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben of wensen laat het dan weten via de ‘help’ knop rechts op de pagina.