Nieuw dashboard: VO advies

Sinds een aantal weken is het dashboard VO advies beschikbaar in Ultimview. Het VO advies dashboard is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het uitgegeven VO advies aan de leerlingen inzichtelijk wordt gemaakt binnen uw organisatie. In het VO advies dashboard wordt van de afgelopen drie schooljaren het schooladvies weer gegeven. Het schooladvies kan vergeleken worden met wat het CITO-VOadvies geweest zou zijn op basis van de eindtoetsscore. Daarnaast is het ook mogelijk om de onderverdeling van het schooladvies te zien van de scholen die onder uw bestuur vallen. In de tabel onderin het dashboard worden de leerlingen met hun schooladvies en eindtoetsscore weergegeven.