Huidige Release

VERSIE 3.17 – 6 december 2017

Opgelost: Leerlingen zonder groep

Er waren een groot aantal leerlingen die geen groep hadden. Vanaf nu hebben deze leerlingen het leerjaar als groep. Dus een leerling uit leerjaar 7 zonder groep komt in onze dashboards in groep 7.

Opgelost: switch-knop op verzuimdashboard

De knop om te kunnen switchen tussen meldingsfrequentie en verzuimpercentage gaf een javascript-error. Deze error is verholpen.

Aangepast: koppeling Twinfield

TLS/SSL workaround voor SNI toegevoegd ivm nieuwe ddos-proxy bij Twinfield

Opgelost: Datums van groepsindelingen

Vanuit legacy data hadden we groepsindelingen met hele gekke datums (rond het jaar 0). Deze verkeerde datums zijn verwijderd en in het vervolg kan dergelijke data niet meer in de database terechtkomen.

Tweeten

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de release notes of de functionaliteit van Ultimview, laat het ons gerust weten. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken of in Ultimview zelf reageren via de Feedback-knop.

Eerdere releases

VERSIE 3.16 – 22 november 2017

Aangepast: HR2day koppeling

De einddatum van een dienstverband wordt nu op een robuustere manier bepaald waardoor arbeidsrelaties (en dus de loonkosten) preciezer verdeeld worden over de kostenplaatsen.

Opgelost: Bug in rapportages-pagina.

Bij het aanvragen van veel rapportages tegelijkertijd trad er soms een error op door het sorteeralgoritme. Dit is opgelost.

Opgelost: Weergave overschreven eindtoetsgemiddelde.

Als er geen onderliggende toetsresultaten bekend waren dan viel ook het door de school overschreven eindtoetsgemiddelde weg. Dit probleem is opgelost.

Opgelost: Gekoppelde organisatiepaneel in beheer is niet scrollable

Als beheerder wil ik alle rollen op een makkelijke manier kunnen aanklikken wanneer ik een account aan een rol wil koppelen. Dit is nu weer mogelijk doordat het organisatiepaneel scrollable is.

Aangepast: Test, Acceptatie en Productie zijn bijgewerkt naar HDP 2.6.2.

VERSIE 3.15 – 8 november 2017

Aangepast: Twinfield webservice

Voor sommige klanten kon na een update van Twinfield geen data worden opgehaald. Onze koppeling is nu verbeterd zodat deze robuuster is, en alles functioneert weer naar behoren.


Aangepast: HR2DAY koppeling

De verbeteringen houden in dat er nu wel kostendragers getoond worden in het dashboard. Dat tijdens het splitsen van FTE naar afdeling er beter rekening wordt gehouden met het beëindigen van arbeidsrelaties en de loonkosten worden verdeeld aan de hand van de getoonde FTE. Zo kunnen er geen loonkosten wegvallen, en zullen de totalen altijd overeen moeten komen met HR2DAY.

Aangepast: SAML beveiliging.

De beveilingen mbt SAML is verder verbeterd

Aangepast: koppeling Twinfield

TLS/SSL workaround voor SNI toegevoegd ivm nieuwe ddos-proxy bij Twinfield.

Aangepast: Informatie op KVO-dashboard

Op het KVO-dashboard is het i-tje bij de VAARDIGHEIDSSCORE herzien.

Opgelost: leeftijd leerlingen

De leeftijd van leerlingen op het leerlingaantallen dashboard werkt op peildatum ipv op 1 oktober.

 

VERSIE 3.14 – 25 OKTOBER 2017

Aangepast: Informatie doorstromingdashboard

De definitie van 'kleuterverlenging' en 'doublure' is bijgewerkt achter de ‘i’-tjes zodat duidelijker staat beschreven wat het dashboard weergeeft.


Aangepast: Tabel functiemixdashboard

In uitzonderlijke gevallen werden personen getoond in de tabel die niet bij de functiemix horen. De percentages van de grafieken waren wel correct. Dit is nu aangepast en de gegevens uit de grafiek en tabel komen nu weer 1 op 1 overeen.


Aangepast: nieuwe inspectiearrangementen

Het Inspectiearrangement voor 2016-2017 is toegevoegd voor het eindtoetsdashboard.
 

VERSIE 3.13 – 11 OKTOBER 2017

Nieuw: grafiek openklap functionaliteit

Vanaf vandaag heeft elke grafiek de mogelijkheid om in een pop up getoond te worden die mee geschaald kan worden. Hierdoor is het mogelijk een betere presentatie van de assen te krijgen, waardoor de grafiek meer betekenis krijgt.

Aangepast: NNCA

Tegenwoordig spreekt men van NNCA (niet nederlandse culturele achtergrond) in plaats van NOAT of CUMI. Dit is nu overal aangepast binnen Ultimview. 

Nieuw: Jaarfilter in kengetallen dashboard

Alle kengetallendashboards hebben nu een eigen jaarfilter zodat voor het gehele dashboard gekozen kan worden welke jaren te zien moeten zijn.

Aangepast: downloaden afbeeldingen

Na een recente aanpassing waren de icoontjes die bij de afbeelding getoond worden zoals downloaden, ook zichtbaar in de gedownloade afbeelding, dit is niet hoe je het zou verwachten en vanaf nu komt dat niet meer voor. Daarnaast werd soms in de browser Edge, de afbeelding als een geheel zwart blok getoond, dit is nu ook aangepast.
 

VERSIE 3.12 - 27 SEPTEMBER 2017

Aangepast: Leeftijd van de leerling op 1 oktober in het leerlingaantallendasboard

Het leerlingaantallendashboard berekent nu de leeftijd van de leerling op 1 oktober van het schooljaar. Nu laat het dashboard de leeftijd verdeling zien zoals BRON dit voorschrijft. De leeftijd van de leerling veranderd dus niet mee wanneer de peildatum wordt aangepast.

Nieuw: Een nieuwe joyride is toegevoegd

Het leerlingprognosedashboard heeft nu ook een eigen joyride die uitlegt wat u met het dashboard kunt doen.

Nieuw: Bewust onbekostigd

Er is een nieuwe kolom toegevoegd aan de tabel in het leerlingaantallendashboard die laat zien of een leerling “bewust onbekostigd” is. Dit wil zeggen, in ParnasSys is expliciet aangegeven dat deze leerling niet bekostigd is, dit kan zijn doordat de leerling bijvoorbeeld teveel dagen afwezig is geweest in het schooljaar voor 1 oktober. 

 

VERSIE 3.11 - 14 september 2017

Aangepast: Downloaden cijferoverzicht KvO dashboard

In sommige browsers werd in het gedownloade plaatje van het cijferoerzicht een witte stip getoond. Dit is natuurlijk geen gezicht en is met deze versie van Ultimview verholpen.

Nieuw: Eigen personeelsbegroting uploaden

Voor onze klanten die toegang hebben tot de beheerkant van Ultimview, is het nu mogelijk om zelf een personeelsbegroting te uploaden. Deze zal na validatie, 's nachts worden verwerkt zodat deze de dag erna zichtbaar is in Ultimview.

Aangepast: Tabel personeelslasten dashboard

De tabel gaf in sommige gevallen niet het juiste verschil weer onderaan de tabel. Dit is nu opgelost zodat de telling onderaan de tabel altijd het correcte verschil weergeeft.

 

VERSIE 3.10 - 4 september 2017

Aangepast: VO Advies van de IEP aangepast

Per schooljaar kan de normering met betrekking tot het advies veranderen, dit is nu bijgewerkt voor deze eindtoets. 

Aangepast: HR2DAY Ultimview koppeling aangepast

Om kosten in de financiele administratie bovenschools te kunnen boeken, zijn er in HR2DAY aanpassingen gemaakt. Ultimview kijkt nu naar de afdeling om de gegevens te tonen in Ultimview in plaats van naar de kostenplaats.

 

 

VERSIE 3.09 - 30 augustus 2017

Nieuw: Rollende prognose Exploitatiedashboard

In de tabel van dit dashboard is nu ook de rollende prognose beschikbaar als kolom. Dit kunt toevoegen of verwijderen via de kolommenkiezer. (middels het gereedschap icoontje). Deze kolom is leeg wanneer uw organistaie geen gebruik maakt van Cogix Financieel.

 

versie 3.08 - 16 AUGUSTUS 2017

Aangepast: KVO dashboards sortering

Er zat een verschil in de sorteringen van schooljaren in de KVO dashboards.
De dashboards van KVO sorteren nu de schooljaren van oudste naar nieuwste schooljaar.

Aangepast: HR2DAY verloningen

Het is mogelijk een begroting personeelslasten in CSV formaat via Ultimview te uploaden (via beheerderkant, Personele begroting uploaden)

Aangepast: uitklapmenu dashboards

Voorheen was het mogelijk de lijst van dashboards buiten het beeldscherm viel waardoor in sommige dashboards niet aan te klikken waren. Dit kan nu niet meer voorkomen, wanneer de lijst te lang is, wordt het menu scrollable. 

Aangepast: VO advies dashboard

De sortering van 'schooladvies per schooljaar' is nu in alle grafieken gelijk. Het hoogste advies staat nu overal bovenaan.

 

 

Nog meer oudere releases...