Onderwijs in control

integrale managementinformatie over onderwijs, financiën, personeel en meer

 

Sturen op kwaliteit

De onderwijsinspectie stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van uw school. Zij controleert niet alleen op kwaliteit van onderwijs, maar beoordeelt ook de financiële en personele administratie van de organisatie.

Ontwikkelingen die deze beoordeling nadelig kunnen beïnvloeden wilt u op tijd kunnen signaleren. Ultimview biedt u de oplossing voor dit vraagstuk door op heldere wijze inzicht te geven in alle facetten van de bedrijfsvoering.

 

Onderwijs

Een set van dashboards geven de informatie die u nodig heeft om de kwaliteit van onderwijs binnen uw organisatie te beoordelen. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie wordt slim gecombineerd en getoetst aan de geldende inspectienormen. Eventuele aandachtspunten worden direct gesignaleerd, zodat u in staat bent te sturen waar en wanneer dat nodig is.

Personeel

De personele administratie wordt in Ultimview inzichtelijk gemaakt aan de hand van een aantal dashboards. Er wordt een helder beeld geschept van zowel begrote als gerealiseerde personeelslasten. Daarnaast wordt de functiemix inzichtelijk gemaakt. Compliance met overheidsrichtlijnen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Financieel

Aan de hand van interactieve dashboards brengt Ultimview de financiële positie van uw organisatie op efficiënte wijze in kaart. De balans- en exploitatie-dashboards bieden direct een overzichtelijke kijk op de situatie, terwijl inzoomen tot op mutatieniveau u in staat stelt om iedere situatie tot de bron te analyseren. Relevante financiële kengetallen worden getoetst aan inspectienormen zodat er ook op dit vlak gestuurd kan worden.

 

Onderwijsopbrengsten

Om te kunnen sturen op onderwijsopbrengsten wilt u zo gedetailleerd mogelijk weten hoe uw onderwijs ervoor staat. De gegevens zijn vaak wel beschikbaar via uw leerling-administratiepakket, maar die gegevens goed interpreteren is een hele opgave! Met Ultimview wordt het mogelijk om vanuit overkoepelende weergaves snel de status te monitoren. En mocht er iets opvallends zijn, kunt u doorklikken via verschillende niveau's naar uiteindelijk de individuele gegevens. Bijsturen ging nog nooit zo gemakkelijk en snel.

Mede mogelijk gemaakt door

 
 
 
 

Financiële situatie

realtime inzichten uit exact, afas of twinfield

Waarom zou u moeten wachten op de maandelijkse rapportage voordat u weet hoe uw financiën ervoor staan? Goed bestuur betekent direct op de hoogte van uw financiële administratie. Daar waar de bronpakketten sterk zijn in de pure cijfers wordt dit in Ultimview omgevormd tot waardevolle en begrijpelijke informatie. 

In Ultimview ziet u in één oogopslag hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting. Klopt er iets niet? U klikt eenvoudig door tot op de individuele factuur zodat u direct weet waar de uitgaven zijn gedaan.

Mede mogelijk gemaakt door